Аудиторські послуги

Портрет клієнта - власник / інвестор / директор, який розуміє, що фінансова звітність підприємства необхідна для прийняття управлінських рішень, таких як: зміна напрямків діяльності (відкриття / закриття / розширення), зміна управлінського персоналу (директор / фінансовий директор / бухгалтер), впровадження системи контролю для усунення вузьких місць в діяльності компанії (помилки і шахрайство).

Послуга - ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ - аудит фінансової звітності, який проводиться за ініціативою зацікавлених осіб (Портрет клієнта).  Вимоги до проведення даного виду аудиту не регламентовані законодавством, однак проводяться строго відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ми вибрали для себе цей вид аудиту, оскільки Клієнт чітко розуміє для себе його необхідність: це не нав'язана обов'язок перевірити бухгалтерський і податковий облік, а усвідомлена потреба мати незалежний погляд на точність і достовірність фінансової звітності компанії.

До узгодженими процедурами ми відносимо:

 • Підтвердження статутного капіталу підприємства;
 • Підтвердження дебіторської / кредиторської заборгованості;
 • Підтвердження цільового використання грошових коштів;
 • Інші завдання з надання впевненості.

Вартість - завжди розраховується виходячи з кількості процедур і часу на них витраченого, необхідних для висловлення думки.

Наші взаємини з Клієнтом ми починаємо зі знайомства з бізнесом (як правило, це заповнення анкети, без ідентифікованих даних), аналізуємо всю доступну в відкритих джерелах інформацію про компанію та її напрямках діяльності.

Місце надання послуг.  В обов'язковому порядку ми відвідуємо місце оперативного управління компанією, будь то офіс або виробничі приміщення.  Нам важливо розуміти всі процеси, які існують в компанії.  Так само, за домовленістю з клієнтом, для виконання основного обсягу робіт ми можемо запропонувати здійснити доставку всієї облікової документації в наш офіс, який знаходиться в самому центрі міста Харкова, в пішій доступності від всіх (трьох) ліній метро.

За що платять наші клієнти - за чесне професійну думку щодо обліку та фінансової звітності.

Чому замовляють послугу у нас - тому що наші Клієнти поділяють наші принципи (принципи викладені в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»):

 • Повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, які впливають на рішення, що приймаються на підставі її даних.
 • Автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.
 • Послідовність - постійне (із року в рік) дотримання підприємством обраної облікової політики.  Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності.
 • Безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде здійснюватися і надалі.
 • Нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
 • Превалювання сутності над формою - операції обліковуються виходячи з їх суті, а не тільки з юридичної форми.
 • Єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.
 • Іншими принципами, передбаченими міжнародними або національними стандартами бухгалтерського обліку.